การติตตั้งน้ำบาดาล เหมาะสำหรับ

• ประปาหมู่บ้าน , บ้านจัดสรร,หอพัก ,โรงแรมขนาดกลางถึงใหญ่,โรงงาน
• น้ำบาดาลที่มีสนิมเหล็กสารแขวนลอยน้อยถึงมาก (0 – 15 มก.ต่อลิตร)
• มีถังพักน้ำใสใต้ดิน,มีพื้นที่ติดตั้งระบบมาก
• ต้องการคุณภาพน้ำที่ใส สะอาดมากขึ้น
• มีกำลังไฟฟ้า เพียงพอต่อการเดินระบบ
• รองรับการใช้น้ำได้ไม่เกิน 300-500 หลังคาเรือน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดบรรจุน้ำของถังพักน้ำใสใต้ดิน,หอถังสูง และ ปั๊มสูบน้ำบาดาล

คุณลักษณะพิเศษของระบบกรองน้ำบาดาล,ผิวดิน


1.ระบบกรองนี้ออกแบบตามหลักวิชาการผ่านการวิจัยและพัฒนา ทำให้กระบวนการกรองสามารถกำจัดสนิมเหล็ก แมงกานิส สี กลิ่น ความกระด้าง ในน้ำบาดาลหรือน้ำผิวดินให้ได้น้ำใสสะอาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภค อย่างแท้จริง
2.มีระบบ อ๊อกซิเดชั่นด้วยเคมี สำหรับกำจัด เหล็ก แมงกานิส กลิ่น (ปัญหาในน้ำบาดาล,ผิวดิน) ที่มี ประสิทธิภาพสูง,มีระบบเร่งตกตะกอนในน้ำดิบ เพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง รวดเร็วและระบบฆ่าโรค และประหยัดและปลอดภัย
3.ทรายกรองสามารถล้างด้วยน้ำและลม ทำให้ประสิทธิภาพการล้างตะกอนดีกว่าระบบเก่า ที่ต้องใช้คนลง กวนหน้าทราย
4.มีระบบลมล้างกรองควบคุมการล้างด้วยคนดูแล ไม่ต้องกังวลเรื่องทรายอุดตัน อายุการเปลี่ยนกรวด ทรายชั้นกรอง 5-10 ปี ลดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนทรายกรอง 20,000-50,000 บาทต่อปี

คุณสมบัติของสารกรองน้ำ

• สารกรองแมงกานิส(Manganese) กำจัดเหล็กที่ปะปนมากับน้ำ ส่วนใหญ่พบมากในน้ำบาดาล ซึ่งสารกรองแมงกานิสสามารถออกซิไดซ์เหล็กและแมงกานิสที่ละลายอยู่ในน้ำเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด
• สารกรองน้ำแอนทราไซท์(Anthracite) เป็นสารกรองที่ทำมาจากถ่านหินมีธาตุคาร์บอนสูงที่สุดในกลุ่มถ่านทั้งหมด ทำหน้าที่กรองตะกอน สารแขวนลอย โคลนตม และดักจับสารแขวนลอยที่ปนเปื้อนมามากับน้ำได้ดีกว่าทราย ซึ่งสารกรองชนิดนี้นิยมใช้ในการกรองน้ำบาดาลและกลุ่มอุตสาหกรรม
• สารกรองคาร์บอน(Activated Carbon) กำจัดความขุ่นสารแขวนลอย สารอินทรีย์ กลิ่น คลอรีน และสีในน้ำที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยสารกรองคาร์บอนมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับทำให้หมดกังวลเรื่อง รส กลิ่น และสี

 

 

 

รายละเอียดการปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล,ผิวดิน

ประกอบด้วย

1.ปรับปรุงตัวถังกรองมีรายการดังนี้
• กรวดกรองน้ำขนาด 2 – 3/4 นิ้ว 1,200 ลิตร
• กรวดกรองน้ำขนาด 1/8 นิ้ว 600 ลิตร
• กรวดกรองน้ำขนาด 0.9 มม. 600 ลิตร
• ทรายกรองน้ำขนาด 0.7 มม. 600 ลิตร
• ทรายกรองน้ำขนาด 0.5 มม. 600 ลิตร
• สารกรอง Activated Carbon 200 ลิตร
• สารกรอง Manganese 200 ลิตร
• สารกรอง Anthracite 200 ลิตร
• มีระบบล้างด้วยน้ำและลมโดยมีท่อลมขนาด 1/2 นิ้วติดที่ตัวถังสำหรับต่อต่อเข้ากับปั้มลม 1 ท่อ

2.มีระบบ Oxidation เหล็ก แมงกานิส กลิ่น สี และค่าเชื้อในน้ำบาดาล,น้ำผิวดิน
ประกอบด้วย

2.1 Electronic Metering Pump 2 ตัว Normal output 12 LPH
• 220 VAC 50/60 HZ 1 PHASE
• มีถัง PE ขนาด 200 ลิตร 2 ใบ
• สารเร่งตกตะกอน 100 กก.
• สารจับหินปูน,สนิมเหล็ก 100 กก.

2.2 ตัวจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ 1 ชุด พร้อมคลอรีน 90% 20 กก.

3. ปั้มลมล้างกรอง 1 เครื่อง

• ปั้มลมพูม่าลูกสูบขนาด ½ แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ
• จำนวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ
• แรงดันลมที่ใช้ได้ 7-10 บาร์ , 100-150 ปอนด์
• อัตราการผลิตลม 119.6 ลิตร / นาที
• มอเตอร์ปั้มขนาด ½ แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์
• ความเร็วรอบของปั้มลม 650 รอบ / นาที
• ถังเก็บลมขนาด 64 ลิตร
4. ตู้ควบคุมระบบลมล้างกรอง 1 ตู้
• ตู้เหล็กเคลือบสีขนาดกุญแจเบอร์ 1
• Breaker 2 เฟส 20 Amp. 1 ตัว โวทล์มิเตอร์ 1 ตัว
• คัดติกพิลว์ 4 Amp 2 ตัว
• Pilot Lmaps แสดงสถานะ Run ของระบบล้างกรอง
• สวิทซ์ NO OFF 1 ตัวควบคุมระบบล้างกรอง
• มี Timer โปรแกรมสั่งงานให้ระบบลมล้างกรองทำงาน ไม่ต้องใช้คนควบคุม

 

 

คุณลักษณะพิเศษของระบบกรองน้ำบาดาล

1. ระบบกรองนี้ออกแบบตามหลักวิชาการผ่านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้กระบวนการกรองสามารถกำจัด ตะกอน สี กลิ่น ความกระด้าง ในน้ำบาดาล ให้ได้น้ำใสสะอาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภค อย่างแท้จริง

2. มีระบบ อ๊อกซิเดชั่นด้วยเคมี สาหรับกาจัดสี กลิ่น(ปัญหาในน้ำบาดาล) ที่มีประสิทธิภาพสูง ,มีระบบเร่งตกตะกอนสารแขวนลอยในน้าดิบ เพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง รวดเร็ว และระบบฆ่าเชื้อโรค ประหยัดและปลอดภัย

3. . สารกรองประสิทธิภาพสูงสามารถดูดจับประจุของโลหะหนัก เหล็ก แมงกานีส กลิ่น สี ในน้ำบาดาล,น้ำผิวดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารกรองน้ำทั่วไป และยังทำให้น้ำใสสะอาด ลดความกระด้างของน้ำบาดาล ป้องกันคราบหินปูนเกาะที่ผิวสุขภัณฑ์ ก๊อก ท่อน้ำ พื้นกระเบื้อง หัวฝักบัว

4. สารกรองสามารถล้างด้วยน้ำและลม ทาให้ประสิทธิภาพการล้างตะกอนดีกว่าระบบเก่าที่ต้องใช้คนลงไปกวนหน้าทราย ซึ่งเปลืองน้ำและเสียเวลา

5. ค่าเคมีสาหรับฉีดเข้าน้ำบาดาลประมาณ 200-500 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำและปริมาณสารละลายที่อยู่ในน้ำผิวดิน

6.ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน,อุปกรณ์ควบคุมน้อยสามารถหาซื้ออะไหล่ได้ในพื้นที่,ไม่ต้องใช้ความรู้สูงในการควบคุมระบบ,คุ้มค่าการลงทุน คืนทุ่นเร็ว,ประหยัด สะอาด ปลอดภัย


ถังกรองตะกอนละเอียด,หินปูนรูปแบบถังกรองบาดาล,ผิวดิน

 

 

 

 

 


1.ถังกรองตะกอนละเอียด,หินปูน 1 ถัง ประกอบไปด้วย

• ตัวถังเป็นเหล็กปิดหนา 4 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สูง 2.20 เมตร
• ท่อน้ำเข้าท่อน้ำเข้า , ท่อน้ำกรอง , ขนาด 3 นิ้ว
• ท่อน้ำเข้า , ท่อน้ำทิงชนาด 3 นิ้ว
• ประตูน้ำเป็น Ball Valve ขนาด 3 นิ้วควบคุมทิศทางน้ำกรองจำนวน 5 ตัว
• กรวดกรองน้ำขนาด 1/2 – 3/4 นิ้ว 300 ลิตร
• กรวดกรองน้ำขนาด 1/8 นิ้ว 150 ลิตร
• กรวดกรองน้ำขนาด 0.9 นิ้ว 150 ลิตร
• ทรายกรองน้ำขนาด 0.7 นิ้ว 200 ลิตร
• ทรายกรองน้ำขนาด 0.5 นิ้ว 200 ลิตร
• สารกรอง Activated Carbon 200 ลิตร
• สารกรอง Manganese Zeolite 200 ลิตร
• สารกรอง Anthracite 100 ลิตร
• มีระบบล้างด้วยน้ำและลมโดยมีท่อขนาด 1/2 นิ้ว 1 ท่อติดที่ตัวถังสำหรับต่อท่อเข้ากับปั้มลม
• มีเมนโฮสำหรับถ่ายกรวดทรายด้านบนและล่าง 2 รู
• อัตราการกรอง 0 – 15 ลบ.ม/ชั่วโมง
• สำหรับถังเหล็กด้านในทาอีพ๊อกซี่กันสนิม ด้านนอกทาสีกันสนิม
• และทาสีจริงทับ
• แท่นปูนสำหรับวางถังกรองขนาด 2.50 x 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
• ล้างสารกรองได้ด้วยน้ำจากถังสูงโดยการ BackWash

2. การติดตั้ง
• การประสานท่อน้ำให้ใช้ท่อขนาด 8.5 และข้อต่อพีวีซีขนาด 13.5
• เชื่อมระบบท่อเมนจากถังเข้าถังกรองละเอียดท่อน้ำกรองเข้าท่อเมนจ่ายเข้าหมู่บ้าน
• โรงเรือนคลุมถังกรองให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ

3. การรับประกัน
• ตัวถังกรองรับประกัน 5 ปี
• สารกรองรับประกัน 1 ปี

 

^