การติตตั้งน้ำบาดาล เหมาะสำหรับ

  • ประปาหมู่บ้าน , บ้านจัดสรร,หอพัก ,โรงแรมขนาดกลางถึงใหญ่,โรงงาน
  • น้ำบาดาลที่มีสนิมเหล็กสารแขวนลอยน้อยถึงมาก (0 – 15 มก.ต่อลิตร)
  • มีถังพักน้ำใสใต้ดิน,มีพื้นที่ติดตั้งระบบมาก
  • ต้องการคุณภาพน้ำที่ใส สะอาดมากขึ้นอ
  • มีกำลังไฟฟ้า เพียงพอต่อการเดินระบบ
  • รองรับการใช้น้ำได้ไม่เกิน 300-500 หลังคาเรือน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดบรรจุน้ำของถังพักน้ำใสใต้ดิน,หอถังสูง และ ปั๊มสูบน้ำบาดาล

คุณลักษณะพิเศษของระบบกรองน้ำบาดาล,ผิวดิน

1. ระบบกรองนี้ออกแบบตามหลักวิชาการผ่านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้กระบวนการกรองสามารถกำจัดสนิมเหล็ก แมงกานีส สี กลิ่น ความกระด้าง ในน้ำบาดาลหรือน้ำผิวดิน ให้ได้น้ำใสสะอาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภค อย่างแท้จริง
2. มีระบบ อ๊อกซิเดชั่นด้วยเคมี สำหรับกำจัด เหล็ก แมงกานีส กลิ่น(ปัญหาในน้ำบาดาล,น้ำผิวดิน) ที่มีประสิทธิภาพสูง ,มีระบบเร่งตกตะกอนสารแขวนลอยในน้ำดิบ เพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง รวดเร็ว และระบบฆ่าเชื้อโรค ประหยัดและปลอดภัย
3. ทรายกรองสามารถล้างด้วยน้ำและลม ทำให้ประสิทธิภาพการล้างตะกอนดีกว่าระบบเก่าที่ต้องใช้คนลงไปกวนหน้าทราย ซึ่งเปลืองน้ำและเสียเวลา
4. มีระบบล้างกรองอัตโนมัติโดย Timer,ล้างกรองอัตโนมัติด้วยตัวเองเมื่อหน้ากรองตัน,ควบคุมการล้างด้วยคนดูแล ไม่ต้องกังวล เรื่องต้องใช้คนล้างกรองหรือลืมล้างกรอง อายุการเปลี่ยนกรวดทรายชั้นกรอง 5-10 ปีลดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนสารกรอง 20,000-50,000 บาทต่อปี
5. ค่าเคมีสำหรับฉีดเข้าน้ำบาดาลประมาณ 200-500 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำและปริมาณสารละลายที่อยู่ในน้ำบาดาล ซื้อเคมีได้ในราคาถูกจากผู้นำเข้า
6. ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน,อุปกรณ์ควบคุมน้อยสามารถหาซื้ออะไหล่ได้ในพื้นที่,ไม่ต้องใช้ความรู้สูงในการควบคุมระบบ,คุ้มค่าการลงทุน คืนทุ่นเร็ว,ประหยัดค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำ
7. มั่นใจด้วยนวัตกรรมระบบกรองล้างอัตโนมัติ ซึ่งถูกคิดค้นผ่านประสบการณ์ด้วยระยะเวลากว่า 20 ปี

รายละเอียดการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล,ผิวดิน

ประกอบด้วย 1. ถังกรองน้ำบาดาล,ผิวดิน(กรอง-ล้างอัตโนมัติ)ขั้นต้น
1.1ถังกรองน้ำ 1 ถัง
• ตัวถังเป็นเหล็กหนา 4 มม.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.55 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นหนา 6 มม.
• ท่อน้ำเข้าขนาด 2 นิ้ว
• ท่อน้ำกรอง,ขนาด 3 นิ้ว
• เป็นระบบกรองแบบ Gravity Multi Media Filtration
• ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 4 นิ้ว
• กรวดกรองน้ำขนาด 1 - 3/4 นิ้ว 500 ลิตร
• กรวดกรองน้ำขนาด 1/8 นิ้ว 400 ลิตร
• กรวดกรองน้ำขนาด 0.9 มม. 400 ลิตร
• ทรายกรองน้ำขนาด 0.5-0.7 มม. 1,200 ลิตร
• สารกรอง Activated Carbon 200 ลิตร
• สารกรอง Manganese Zeolite 100 ลิตร
• สารกรอง Anthracite 100 ลิตร
• มีระบบล้างด้วยน้ำและลมโดยมีท่อลมขนาด ½ นิ้วติดที่ตัวถังสำหรับต่อต่อกับปั้มลม 1 ท่อ
• มีระบบล้างกรองอัตโนมัติโดย Timer,ล้างกรองอัตโนมัติด้วยตัวเองเมื่อหน้ากรองตันและควบคุมการล้างด้วยคนดูแล
• สำหรับถังเหล็กด้านในทาอีพ๊อกซี่กันสนิม ด้านนอกทาสีกันสนิมและทาสีจริงทับ
• มีบันไดเหล็กเชื่อมติดที่ตัวถัง
• มีเมนโฮลสำหรับถ่ายกรวดทรายล่างของถัง ขนาด 17 นิ้ว 1 รู และ ขนาด 14 นิ้ว 1 รู
• แท่นสำหรับวางถังกรองขนาด 3.00 x 3.00 เมตร หนา 15 ซม. • อัตราการกรอง 0 – 15 ลบ.ม/ชั่วโมง หรือไม่ต่ำกว่า 300 ลบ.ม.ต่อวันหรือสำหรับผู้ใช้น้ำไม่เกิน 1,500 คน หรือไม่เกิน 500 หลังคาเรือน(เฉลี่ย 200ลิตรต่อคนต่อวัน)
1.2 มีระบบ Oxidation เหล็ก แมงกานีส กลิ่น สี และฆ่าเชื้อในน้ำบาดาล ,น้ำผิวดิน ประกอบด้วย
1.2.1 Electronic Metering Pump 2 ตัว
• Normal output 12 LPH
• 220 VAC 50/60 HZ 1 PHASE
• มีถัง PE ขนาด 200 ลิตร 2 ใบ
• สารเร่งตกตะกอน 100 กก.
• สารจับหินปูน,สนิมเหล็ก 100 กก.
1.2.2 ตัวจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ 1 ชุด พร้อมคลอรีน 90% 20 กก.
1.3 ปั้มลมล้างกรอง 1 เครื่อง
• ปั๊มลมพูม่าลูกสูบขนาด 1/2 แรงม้า , ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ
• จำนวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ
• แรงดันลมที่ใช้ได้ 7-10 บาร์, 100-150 ปอนด์
• อัตราการผลิตลม 119.6 ลิตร/นาที
• มอเตอร์ปั๊มขนาด 1/2 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต์
• ความเร็วรอบของปั๊มลม 650 รอบ/นาที
• ถังเก็บลมขนาด 64 ลิตร
1.4 ตู้ควบคุมระบบล้างกรอง 1 ชุด
• ตู้เหล็กเคลือบสีพร้อมกุญแจ ขนาด เบอร์ 1
• Breaker 2 เฟส 20 Amp. 1 ตัว, โวลท์มิเตอร์ 1 ตัว
• คัดติกฟิลว์ 4 Amp 2 ตัว
• Pilot Lamps แสดงสถานะ Run ของระบบล้างกรอง
• สวิทซ์ ON OFF 1 ตัวควบคุมระบบล้างกรอง
• สวิทซ์ ON OFF 1 ตัวควบคุมระบบลมล้างกรอง
• รีเลย์ระบบล้างกรอง 1 ชุด
• รีเลย์ระบบลมล้างกรอง 1 ชุด
• มี Timer โปรแกรมสั่งงานให้ระบบล้างกรอง ล้างตัวเองทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้คนควบคุม
2.การติดตั้ง
• การประสานท่อน้ำให้ใช้ท่อขนาด 8.5 และข้อต่อพีวีซีขนาด 13.5
• การเดินสายไฟให้ร้อยสายไฟในท่อเหลือง
• เชื่อมระบบจากท่อน้ำดิบเข้าถังกรองจากถังกรองเข้าถังพักน้ำใส
• โรงเรือนสำหรับคลุมเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ
3.การรับประกัน
• ตัวถังกรองรับประกัน 5 ปี
• ทรายกรองรับประกัน 1 ปี

ค่าใช้จ่ายประจำและค่าบำรุงรักษา

1. คลอรีนก้อน90 %
• 1 กก.มี 5 ก้อนๆละ 250 กรัม
• ราคา กก.ละ 200 บาทหรือ 0.20 บาทต่อกรัม
ความต้องการคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อดับกลิ่น 2 ppm.ต่อน้ำบาดาล 1 ลบม. เพราะฉะนั้น ต้นทุนต่อลบม.น้ำบาดาล = 0.20 บาทx0.2กรัม =0.04 บาท/ลบม. ถ้าใช้น้ำต่อวัน 100 ลบม. จะมีต้นทุนเท่ากับ 4 บาท ต่อวัน หรือ 120 บาทต่อเดือน 2. โซดาแอส
• 1 ถุง 25 กก.
• ราคากก.ละ 40 บาท หรือ 0.04 บาทต่อกรัม
• อัตราส่วนผสม 4 กก.ต่อน้ำ 200 ลิตรหรือ 20 ppm.
• คิดอัตราสนิมเหล็ก,แมงกานีสในน้ำบาดาล 5 ppm
ความต้องการโซดาแอสเพื่ออ๊อกซิเดชั่นสนิมเหล็กและแมงกานีส 10 ppm.ต่อน้ำบาดาล 1 ลบม. เพราะฉะนั้น ต้นทุนต่อลบม.น้ำบาดาล = 0.04 บาทx0.5กรัม =0.02 บาท/ลบม. ถ้าใช้น้ำต่อวัน 100 ลบม. จะมีต้นทุนเคมีโซดาแอสเท่ากับ 2 บาท ต่อวัน หรือ 60 บาทต่อเดือน 3. แพค(สารเร่งตกตะกอน)
•1 ถุง 25 กก.
•ราคากก.ละ 100 บาท หรือ 0.1 บาทต่อกรัม
•อัตราส่วนผสม 4 กก.ต่อน้ำ 200 ลิตรหรือ 20 ppm.
ความต้องการแพคเพื่อรวมตะกอนและให้ตกตะกอน 5 ppm.ต่อน้ำบาดาล 1 ลบม. เพราะฉะนั้น ต้นทุนต่อลบม.น้ำบาดาล = 0.1 บาทx 0.5กรัม = 0.05 บาท/ลบม. ถ้าใช้น้ำต่อวัน 100 ลบม. จะมีต้นทุนเคมีแพคเท่ากับ 5 บาท ต่อวัน หรือ 150 บาทต่อเดือน 4.อายุสารกรองรายการที่1ถังกรองน้ำบาดาล(กรอง-ล้างอัตโนมัติ)ขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกรวดทรายสารกรองประมาณ ครั้งละ 50,000 บาทประมาณ 5-10 ปี
หมายเหตุ • ค่าใช้จ่าย การใช้เคมี,สารกรองแต่ละพื้นที่อาจมีตัวแปรอย่างอื่นที่ทำให้การปรับใช้เคมีอาจเพิ่มขึ้นหรือมีต้นทุนที่สูงขึ้นเช่น ค่า pH ,กลิ่น,อัตราการใช้น้ำ,ความกระด้างของน้ำบาดาลหรือความต้องการของลุกค้าที่ต้องการปรับลดสารแขวนลอยในน้ำให้มากกว่าค่าปกติ ซึ่งอาจมีจุดที่เหมาะสมสำหรับพิจารณาการกรองเพื่อให้ได้น้ำสำหรับคุณภาพน้ำใช้ก็เพียงพอ

คุณสมบัติของสารกรองน้ำ

• สารกรองแมงกานิส(Manganese) กำจัดเหล็กที่ปะปนมากับน้ำ ส่วนใหญ่พบมากในน้ำบาดาล ซึ่งสารกรองแมงกานิสสามารถออกซิไดซ์เหล็กและแมงกานิสที่ละลายอยู่ในน้ำเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด
• สารกรองน้ำแอนทราไซท์(Anthracite) เป็นสารกรองที่ทำมาจากถ่านหินมีธาตุคาร์บอนสูงที่สุดในกลุ่มถ่านทั้งหมด ทำหน้าที่กรองตะกอน สารแขวนลอย โคลนตม และดักจับสารแขวนลอยที่ปนเปื้อนมามากับน้ำได้ดีกว่าทราย ซึ่งสารกรองชนิดนี้นิยมใช้ในการกรองน้ำบาดาลและกลุ่มอุตสาหกรรม
• สารกรองคาร์บอน(Activated Carbon) กำจัดความขุ่นสารแขวนลอย สารอินทรีย์ กลิ่น คลอรีน และสีในน้ำที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยสารกรองคาร์บอนมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับทำให้หมดกังวลเรื่อง รส กลิ่น และสี

^