หจก.ทรัพย์เจริญ วอเตอร์เทค
7/5 หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์: 098-8239454
อีเมล: Supcharoen214@hotmail.com
อีเมล: yothin9882@gmail.com

^