การติดตั้งกรองน้ำบาดาล เหมาะสำหรับ

• ประปาหมู่บ้าน , บ้านจัดสรร,หอพัก ,โรงแรมขนาดกลางถึงใหญ่,โรงงาน
• น้ำบาดาลที่มีสนิมเหล็กสารแขวนลอยน้อยถึงมาก (0 – 15 มก.ต่อลิตร)
• มีถังพักน้ำใสใต้ดิน,มีพื้นที่ติดตั้งระบบมาก
• ต้องการคุณภาพน้ำที่ใส สะอาดมากขึ้น
• มีกำลังไฟฟ้า เพียงพอต่อการเดินระบบ
• รองรับการใช้น้ำได้ไม่เกิน 300-500 หลังคาเรือน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดบรรจุน้ำของถังพักน้ำใสใต้ดิน,หอถังสูง และ ปั๊มสูบน้ำบาดาล

 

คุณลักษณะพิเศษของระบบกรองน้ำบาดาล

1. ระบบกรองนี้ออกแบบตามหลักวิชาการผ่านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้กระบวนการกรองสามารถกำจัด ตะกอน สี กลิ่น ความกระด้าง ในน้ำบาดาล ให้ได้น้ำใสสะอาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภค อย่างแท้จริง
2. มีระบบ อ๊อกซิเดชั่นด้วยเคมี สาหรับกาจัดสี กลิ่น(ปัญหาในน้ำบาดาล) ที่มีประสิทธิภาพสูง ,มีระบบเร่งตกตะกอนสารแขวนลอยในน้าดิบ เพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง รวดเร็ว และระบบฆ่าเชื้อโรค ประหยัดและปลอดภัย3. สารกรองประสิทธิภาพสูงสามารถดูดจับประจุของโลหะหนัก เหล็ก แมงกานีส กลิ่น สี ในน้ำบาดาล,น้ำผิวดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารกรองน้ำทั่วไป และยังทำให้น้ำใสสะอาด ลดความกระด้างของน้ำบาดาล ป้องกันคราบหินปูนเกาะที่ผิวสุขภัณฑ์ ก๊อก ท่อน้ำ พื้นกระเบื้อง หัวฝักบัว
4. สารกรองสามารถล้างด้วยน้ำและลม ทาให้ประสิทธิภาพการล้างตะกอนดีกว่าระบบเก่าที่ต้องใช้คนลงไปกวนหน้าทราย ซึ่งเปลืองน้ำและเสียเวลา5. ค่าเคมีสาหรับฉีดเข้าน้ำบาดาลประมาณ 200-500 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำและปริมาณสารละลายที่อยู่ในน้ำผิวดิน6.ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน,อุปกรณ์ควบคุมน้อยสามารถหาซื้ออะไหล่ได้ในพื้นที่,ไม่ต้องใช้ความรู้สูงในการควบคุมระบบ,คุ้มค่าการลงทุน คืนทุ่นเร็ว,ประหยัด สะอาด ปลอดภัย


รูปแบบถังกรองบาดาล,ผิวดิน

รายละเอียดการติดตั้งระบบกรองน้ำสนิมเหล็ก,หินปูน

ประกอบด้วย


1.ถังกรองตะกอนละเอียด


1.1ถังกรองน้ำ 1 ถัง

ตัวถังเป็นเหล็กปิดหนา 4 มม.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สูง 2.20 เมตร
ท่อน้าเข้า,ท่อน้ำกรองขนาด 3 นิ้ว
ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 3 นิ้ว
ประตูน้ำเป็น Ball Valveขนาด 3 นิ้วควบคุมทิศทางน้ำกรองล้างจำนวน 5 ตัว
กรวดกรองน้ำขนาด 1/2 - 3/4 นิ้ว 300 ลิตร
กรวดกรองน้ำขนาด 1/8 นิ้ว 150 ลิตร
กรวดกรองน้าขนาด9 มม. 150 ลิตร
ทรายกรองน้ำขนาด7 มม. 200 ลิตร
ทรายกรองน้ำขนาด5 มม. 200 ลิตร
สารกรอง Activated Carbon 100 ลิตร
สารกรอง Manganese Zeolite 100 ลิตร
สารกรอง Anthracite 100 ลิตร
มีระบบล้างด้วยน้ำและลมโดยมีท่อลมขนาด ½ นิ้ว 2 ท่อติดที่ตัวถังสำหรับต่อท่อเข้ากับปั้มลม
มีเมนโฮลสำหรับถ่ายกรวดทรายด้านบนและล่างของถัง 2 รู
อัตราการกรอง 0 – 15 ลบ.ม/ชั่วโมง
สาหรับถังเหล็กด้านในท่ออีพ๊อกซี่กันสนิมของ โจตันด้านนอกทาสีกันสนิม
และทาสีจริงทับ
แท่นปูนสำหรับวางถังกรองขนาด 3.0 x 3.0 เมตร หนา 0.15 เมตร
ล้างสารกรองได้ ด้วยน้าจากถังสูงโดยการ BackWash

1.2 มีระบบ Oxidation เหล็ก แมงกานีส กลิ่น สี และฆ่าเชื้อในน้ำบาดาล ,น้ำผิวดิน

ประกอบด้วย


1.2.1 Electronic Metering Pump 2 ตัว

Normal output 12 LPH
220 VAC 50/60 HZ 1 PHASE
มีถัง PE ขนาด 200 ลิตร 2 ใบ
สารเร่งตกตะกอน 100 กก.
สารจับความกระด้าง,เหล็ก,หินปูน 100 กก.
1.2.2 ตัวจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ 1 ชุด พร้อมคลอรีน 90% 20 กก.

1.3 ปั้มลมล้างกรอง 1 เครื่อง

PUMA Aircompressor 1/4 Hp
ใช้สายพาน , ระบายความร้อนด้วยอากาศ
จำนวนลูกสูบปั๊มลม1 ลูกสูบ
สามารถผลิตแรงดันลมได้ 7-10 บาร์
อัตราการผลิตลม8 ลิตร/นาที
มอเตอร์ปั๊มลม ขนาด 1/4 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต์ , 50เฮิรตซ์
ความเร็วรอบของปั๊มลม650 รอบ/นาที
ถังเก็บลมขนาด 36 ลิตร

4.การติดตั้ง

การประสานท่อน้ำให้ใช้ท่อขนาด 5 และข้อต่อพีวีซีขนาด 13.5
เชื่อมระบบท่อเมนจากถังสูงเข้าถังกรองละเอียดท่อน้ำกรองเข้าท่อเมนจ่ายเข้าหมู่บ้าน
โรงเรือนคลุมถังกรองและอุปกรณ์ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ

5.การรับประกัน

ตัวถังกรองรับประกัน 5 ปี
สารกรองรับประกัน 1 ปี

ค่าใช้จ่ายประจำและค่าบำรุงรักษา

1.คลอรีนก้อน90 %

- 1 กก.มี 5 ก้อนๆละ 250 กรัม
- ราคา กก.ละ 200 บาทหรือ 0.20 บาทต่อกรัม
ความต้องการคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อดับกลิ่น 2 ppm.ต่อน้ำบาดาล 1 ลบม.

เพราะฉะนั้น ต้นทุนต่อลบม.น้ำบาดาล = 0.20 บาทx0.2กรัม =0.04 บาท/ลบม.

ถ้าใช้น้ำต่อวัน 100 ลบม. จะมีต้นทุนเท่ากับ 4 บาท ต่อวัน หรือ 120 บาทต่อเดือน

2.โซดาแอส

1 ถุง 25 กก.
ราคากก.ละ 40 บาท หรือ 0.04 บาทต่อกรัม
อัตราส่วนผสม 4 กก.ต่อน้ำ 200 ลิตรหรือ 20
คิดอัตราสนิมเหล็ก,แมงกานีสในน้ำบาดาล 5 ppm

ความต้องการโซดาแอสเพื่ออ๊อกซิเดชั่นสนิมเหล็กและแมงกานีส 10 ppm.ต่อน้ำบาดาล 1 ลบม.

เพราะฉะนั้น ต้นทุนต่อลบม.น้ำบาดาล = 0.04 บาทx0.5กรัม =0.02 บาท/ลบม.

ถ้าใช้น้ำต่อวัน 100 ลบม. จะมีต้นทุนเคมีโซดาแอสเท่ากับ 2 บาท ต่อวัน

หรือ 60 บาทต่อเดือน

3.แพค(สารเร่งตกตะกอน)

1 ถุง 25 กก.
ราคากก.ละ 100 บาท หรือ 0.1 บาทต่อกรัม
อัตราส่วนผสม 4 กก.ต่อน้ำ 200 ลิตรหรือ 20 ppm.

ความต้องการแพคเพื่อรวมตะกอนและให้ตกตะกอน 5 ppm.ต่อน้ำบาดาล 1 ลบม.

เพราะฉะนั้น ต้นทุนต่อลบม.น้ำบาดาล = 0.1 บาทx 0.5กรัม = 0.05 บาท/ลบม.

ถ้าใช้น้ำต่อวัน 100 ลบม. จะมีต้นทุนเคมีแพคเท่ากับ 5 บาท ต่อวัน

หรือ 150 บาทต่อเดือน

4.อายุทรายถังกรองน้ำบาดาลค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกรวดทรายสารกรองประมาณ ครั้งละ 50,000 บาทประมาณ 5-10 ปี

 

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย การใช้เคมี,สารกรองแต่ละพื้นที่อาจมีตัวแปรอย่างอื่นที่ทำให้การปรับใช้เคมีอาจเพิ่มขึ้นหรือมีต้นทุนที่สูงขึ้นเช่น ค่า pH ,กลิ่น,อัตราการใช้น้ำ,ความกระด้างของน้ำบาดาลหรือความต้องการของลุกค้าที่ต้องการปรับลดสารแขวนลอยในน้ำให้มากกว่าค่าปกติ ซึ่งอาจมีจุดที่เหมาะสมสำหรับพิจารณาการกรองเพื่อให้ได้น้ำสำหรับคุณภาพน้ำใช้ก็เพียงพอ

^